Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.

 

Ondernemer zijn betekent initiatief nemen, jagen op marktkansen en soms zelfs risico's nemen. Niet altijd leidt de ondernemer ook zijn onderneming en wordt het doel gehaald of maakt de onderneming winst. Een onderneming kan zowel een doel als een middel zijn. Sommige mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden (bijvoorbeeld ZZP-ers), anderen worden juist gedwongen door externe factoren (bijvoorbeeld door ontslag). Zo is er ook een ondernemersgroep waarbij de ondernemerschap tot hun beroep behoort (bijvoorbeeld tandartsen en apothekers).

 

Bij het drijven van een onderneming komen meerdere zaken bij kijken dan alleen maar het pure ondernemen. Naast uw kernwerkzaamheden, onder andere omzetten behalen, klanten werven, contacten leggen en uitoefenen van uw hoofdactiviteiten, zult u zich ook bezig moeten houden met nevenwerkzaamheden zoals het bijhouden van uw administratie, het indienen van uw periodieke aangiften, het tijdig betalen en ontvangen van gelden, het raadplegen en volgen van belastingzaken. Wellicht ervaart u die werkzaamheden eerder als last dan baten. Toch zult u ze tijdig en correct moeten uitvoeren, want bij verwaarlozing ervan zult u het nog meer als last ondervinden. Zowel bij uw kern- als bij uw nevenwerkzaamheden kunnen wij zeer zeker van dienst zijn.

 

Een goede financiële administratie is dus onontbeerlijk voor uw bedrijf. Aan de hand van een goede administratie kunt u beslissingen nemen op basis van duidelijke cijfers en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Ook creëert een goed ingerichte en bijgehouden administratie een stuk rust waardoor u zich volledig kunt focussen op het daadwerkelijke ondernemen zelf. Kortom, u bent bij ons bij het juiste adres.