Viva Nova Administratiekantoor profileert zich al ruim 10 jaar in de financiële markt met haar financiële diensten die zij vooral aanbied aan binnenlandse en buitenlandse bedrijven en instellingen. Daarbij werkt ze nauw samen met advocaten- en accountantskantoren in het binnen- en buitenland. Samen met de opgedane kennis, ervaring en bekendheid over de jaren heen geniet ze van zowel haar cliënten als van de samenwerkende kantoren van genoeg respect. 

Zo heeft ze zich bijvoorbeeld extra gespecialiseerd voor ondernemers die in Turkije een onderneming runnen en / of willen beginnen. Daarnaast ook voor buitenlandse ondernemers die in Nederland een onderneming willen starten anders wel aan het runnen zijn. 

 

Tips & Advies Belastingen

Vraag buitenlandse btw op tijd terug

Als ondernemer kunt u de door u in het buitenland betaalde btw terugvragen bij de Nederlandse fiscus. U kunt alleen btw terugvragen als het terug te vragen bedrag boven een bepaald minimum uitkomt. Als u btw uit het buitenland wilt terugvragen, moet u daartoe digitaal een verzoek indienen. 


VAR 2014 langer geldig

Momenteel is de Belastingdienst drukdoende met invoering van 'webmodule' voor het aanvragen van een Verklaring arbeidsrelatie. Deze module moet het voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer mogelijk maken om vooraf online de arbeidsrelatie te toetsen. Vanwege de invoering van de VAR-webmodule hoeft er voor 2015 geen nieuwe VAR te worden aangevraagd. De VAR 2014 gaat ook de eerste maanden van 2015 gelden.


Btw-controles aangescherpt

De Belastingdienst gaat de komende tijd de controle op verzoeken om teruggaaf van btw door MKB-ondernemers aanscherpen. Er zal kritish worden gekeken naar de vergelijking tussen de btw-schuld op de balans en de afgedragen btw.


December komt er weer aan

Als u de werkkostenregeling nog niet toepast, kunt u uw werknemers tot een bedrag van €70,- onbelast een kerstpakket geven. U moet dan 20¼ eindheffing afdragen.

Met schriftelijke besluiten loopt u als DGA geen risico

Het is raadzaam steeds een schriftelijk besluit van de AVA te tekenen, waarin wordt besloten dat de DGA bevoegd is om namens de BV te tekenen, ondanks het geconstateerde tegenstrijdig belang. Regel ook dat het contract tussen u en de BV schirftelijk is vastgelegd. Zo bent u ingedekt tegen privéaanspakelijkheid!